Anesthesiemedewerker

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.10.2018
Einddatum:
30.04.2019
Uren per week:
36

Doel van de opdracht
De anesthesie medewerker(st)er is binnen een team met de anesthesioloog verantwoordelijk voor het verstrekken van pre-, per- en post operatieve anesthesielogische zorg, conform de normen gesteld binnen de richtlijnen van de N.V.A.M en de N.V.A.

Resultaat​

 • Tijdens de pre-, per- en post operatieve periode waarborgen van een optimale zorg van de patiënt met betrekking tot zijn / haar welzijn en veiligheid.
 • De anesthesie medewerker/ster is verantwoordelijk voor de organisatie (volgens de hiervoor geldende normen) van de locatie waar anesthesielogische zorg verleend wordt.
 • De anesthesie medewerker/ster beschikt over voldoende vakkennis, is in staat deze kennis over te dragen en is actief ten aanzien van kwaliteitsverbetering.
 • De anesthesie medewerker/ster is in staat om, voor het goed uitoefenen van zijn/haar beroep, op een adequate manier contacten te onderhouden met andere disciplines.

Speelruimte
Werkt binnen de kaders van het twee - tafel systeem (1 anesthesioloog voor twee operatiekamers), bewaakt en observeert de patiënt en interpreteert, analyseert en registreert met behulp van meters, parameters en eigen klinisch inzicht de toestand van de patiënt. Volgt het chirurgisch verloop van de ingreep in verband met consequenties voor de anesthesie en anticipeert hierop. De door procedures en richtlijnen ingekaderde werkzaamheden vinden al dan niet in aanwezigheid van de" anesthesioloog plaats en worden met eigen beslissingsbevoegdheid uitgevoerd. Bij onzorgvuldig of nalatig handelen bestaat er een gerede kans op ernstig - soms levensbedreigend - letsel aan de patiënt en of grote materiële schade aan apparatuur.
Verricht zelfstandig medisch voorbehouden handelingen, specifiek behorende bij de anesthesiemedewerker / verpleegkundige. Conform de richtlijnen in de Wet BIG en als zodanig vastgelegd, getoetst en geaccordeerd door de medische staf anesthesiologie en de Raad van bestuur UMC te Utrecht, (kenmerk KA/jp99/19.609).

Eisen

 • Opleiding HBO werk- en denkniveau.
 • Opleiding en ervaring in het betreffende vakgebied (NZF diploma).
 • Verpleegkundigen dienen geregistreerd te zijn in het BIG register.

Vaardigheden

 • Goed kunnen werken in teamverband.
 • Handelend kunnen optreden in acute situaties.
 • Heeft een communicatieve houding.
 • Kunnen omgaan met emotioneel moeilijke situaties.
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen bij afwezigheid van de leiding.
 • Heeft een groot vermogen tot probleemanalyse


Gedragscriteria

 • Klantvriendelijkheid.
 • Samenwerking.
 • Sensitiviteit.
 • Flexibiliteit.
 • Inzet.
 • Initiatief.
 • Zelfreflectie.
 • Besluitvaardigheid.
 • Nauwkeurigheid.
 • Stressbestendigheid.
 • Professionele houding.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten