Recovery Verpleegkundige - Oktober 2018

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.10.2018
Einddatum:
30.04.2019
Uren per week:
36

Recovery verpleegkundige (UMC)

Als Recovery Verpleegkundige wordt u ingezet in het UMC.

Doel van de afdeling:
Het leveren van een kwalitatief hoog niveau van patiëntenzorg en het bewerkstelligen van een goede samenwerking met alle bij de afdeling betrokken disciplines. Het scheppen en onderhouden van een goed en veilig werkklimaat.

Doel van de functie:
De recovery-verpleegkundige is verantwoordelijk voor het verstrekken van directe postoperatieve zorg. De recovery-verpleegkundige is verantwoordelijk voor een juiste bejegening van het kind en zijn ouder(s), rekening houdend met de levensfase waarin het kind zich bevindt.
​Het betreft een functie onder leiding en toezicht.

Resultaatgebieden 
 Kwaliteit van zorgverlening:
Eindresultaat:
a. Het tijdens de direct postoperatieve periode waarborgen van een optimale zorg naar de patiënt.
b. Het zorgdragende voor zijn/haar welzijn zichtbare tevredenheid, dragelijke pijnbeleving, veiligheid en een adequate informatievoorziening.
c. Optimale begeleiding van ouders en/of begeleiders.
d. Tevreden recovery-verpleegkundigen over de verleende zorg.
Kernactiviteiten:
 • Het verlenen van patiëntenzorg vanuit een holistische visie welke rekening houdt met zowel lichamelijke, geestelijke maatschappelijke levensbeschouwelijke en culturele aspecten van de mens
 • Het zorgdragen voor doeltreffende, doelmatige, methodische en op de behoefte van de patiënt gerichte zorg.
• Het leveren van een bijdrage aan kwaliteitsverbetering.
• Het mede formuleren van voorwaarden die wenselijk zijn voor de te verlenen zorg en een goed werkklimaat.
Beoordelingscriteria:
• Het verlenen van verpleegkundige zorg met inachtneming van de verpleegkundige beroepscode, de wet- en regelgeving binnen de doelstelling van de organisatie en de grenzen van het beroep (zie beroepsprofiel BRV)
• Tevredenheid patiënten/ouders/verzorgers, gemeten in het aantal klachten (dit zolang de enquête nog niet als meetinstrument beschikbaar is)
• Het uitvoeren van vaktechnische handelingen conform richtlijnen, procedures, werkmethoden en protocollen.
• Signaleert knelpunten en neemt initiatieven om deze op te lossen.

Verpleegkundig zorgproces:
Eindresultaat:
Het leveren van een kwalitatief hoog niveau patiëntenzorg. Hieronder wordt verstaan: 1. stabiliteit van de vitale functies, 2. de afwezigheid van pijn of een dragelijke pijnbeleving bij de patiënt, 3. een geïnformeerde patiënt/ouder/verzorger/partner
Kernactiviteiten :
• Het in bedrijfsgereedheid brengen en het bedienen van de aanwezige apparatuur
• Het bewaken van de patiënt in de direct postoperatieve fase, welke anaesthesiologische-, chirurgische- en verpleegkundige aspecten kent.
• Het plannen van verpleegkundige zorg n.a.v. de toestand van de patiënt en de verpleegkundige, anaesthesiologische en/of chirurgische overdracht.
• Het zelfstandig bepalen van de urgentie van de zorgvraag
• Het zelfstandig starten van interventies bij calamiteiten
• Het zelfstandig starten van een reanimatie
• Het zelfstandig besluiten of een specialist te hulp geroepen moet worden
• Het realiseren van planmatige verpleegkundige zorg
• Het zelfstandig overplaatsen van patiënten naar de verpleegafdeling
• Het gevraagd en ongevraagd geven van informatie en adviezen aan disciplines die betrokken zijn bij de patiëntenzorg.
• Het aanpassen van de zorgverlening op de toestand van de patiënt.
• Verzamelen, analyseren en interpreteren van patiëntengegevens
• Het zorgdragen voor administratie rondom het verpleegproces
• Het zorgdragen voor en het op correcte wijze toedienen van opiaten en overige medicatie
• Het op basis van de verzamelde gegevens voorlichting en informatie geven aan patiënten en/of begeleiders.

Functie-eisen
Opleiding
• Verpleegkundige A/HBOV Verpleegkundig niveau 5

Ervaring
• Bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring op een verpleegafdeling
• Ervaring binnen een gespecialiseerde afdeling is een pre

Vaardigheden
• Het zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Handelend kunnen optreden in acute situaties
• Het bezitten van communicatieve vaardigheden

Gedragscriteria:  
Gedrag tonen wat hoort bij een professionele houding 
Empathie tonen
Stressbestendig zijn
Flexibel zijn
Nauwkeurig zijn

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten