Verpleegkundige A

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.09.2017
Einddatum:
30.11.2017
Uren per week:
36

Functiebeschrijving
Voor de Uitslaapkamer van de afdeling Endoscopie wordt er gezocht naar een A-verpleegkundige. 
De taken zullen voornamelijk bestaan uit het binnenhalen en voorbereiden van patiënten voor een endoscopie (technisch competent om infusen in te brengen).  Na de endoscopie moeten de patiënten na sedatie bewaakt worden (bloeddruk, bewustzijn, O2 saturatie, pijn) en volgens procedure ontslagen worden of overgedragen aan de kliniek.
Specifieke competenties: taken zorgvuldig blijven uitvoeren onder piekbelasting, helder en empathisch communiceren met patiënt, collegiaal samenwerken met het team, vertrouwd met monitorbewaking en infusen prikken.

Doel van de afdeling
Het verrichten van onderzoek t.b.v. patiëntenzorg en het zorgdragen voor onderwijs en opleidingen. De afdeling stelt zich ten doel topreferente patiëntenzorg en hoogwaardig patiëntgebonden en fundamenteel onderzoek te bieden in multidisciplinair verband, waarbij de aandachtsgebieden liggen binnen de hoofdlijnen van het UMC Utrecht.

Doel van de functie
Het uitvoeren van gedelegeerde werkzaamheden binnen het verpleegkundige zorgproces van de patiënt om binnen de kaders van het patiëntenzorgbeleid, het medisch behandelplan en het verpleegplan, te komen tot realisatie van het geplande verpleegkundige zorgproces dat bevordert dat de patiënt zo snel en effectief mogelijk de zorg ontvangt die zijn of haar situatie vereist.

Functie-eisen
Opleiding
· Minimaal afgeronde verpleegkundige opleiding op HBO niveau (daar waar mogelijk MBO niveau);
· De bereidheid en het vermogen om relevante bijscholing en cursussen te volgen.

Beroepsregistraties
· BIG geregistreerd;

Werkervaring / kennis
· Vertrouwd met monitorbewaking en infusen prikken;
· Bij voorkeur werkervaring in een ziekenhuis;

Competenties / Vaardigheden
· Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
· Accuraat, nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken;
 · Analytisch denkvermogen;
· Didactische vaardigheden;
· Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
· Beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
· Patiëntgericht volgens afdelingsnormen;
 · Organisatievermogen;
· Probleemoplossend vermogen.

Gedragscriteria
· Stressbestendig: kan keuzes maken, prioriteiten stellen en grenzen stellen;
· Constructieve en assertieve houding gericht op samenwerken;
· Flexibel.

Betrokken en gedreven: aanpassingsvermogen, klantgerichtheid en uitdrukkingsvaardig.
Vernieuwend en nooit uitgeleerd: zelfstandig, pro actief en ontwikkelingsgericht Samenwerken en verantwoordelijkheid nemen: persoonlijk leiderschap en teamgericht.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten