Verpleegkundige VV-AA

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
22.01.2018
Einddatum:
31.03.2018
Uren per week:
36

Functienaam 
Oncologieverpleegkundige

Plaats in de organisatie

 • Divisie/directie UMC Utrecht Cancer Center
 • Afdeling(en) Verpleegkundige afdelingen van het UMC Utrecht Cancer Center
 • Functie leidinggevende Unithoofd

Doel van de divisie
Het UMC Utrecht Cancer Center wil een internationaal leidend Academic Comprehensive Cancer Center zijn waar patiënten aantoonbaar de beste individuele zorg krijgen, practice changing onderzoek wordt verricht en kwalitatief hoogwaardige opleidingen worden aangeboden. Mensen met kanker genezen en de kwaliteit van leven verbeteren indien genezing niet meer mogelijk is vormt de drijfveer van alle medewerkers van het UMC Utrecht Cancer Center. Met onze patiënten en onze externe samenwerkingspartners ontwikkelen wij vandaag de oncologiezorg van en voor morgen.

Doel van de functie
In samenspraak met de patiënt het coördineren en uitvoeren van het totale verpleegkundige zorgproces. Dit gebeurt binnen de kaders van het Zorgconcept van het UMC Utrecht Cancer Center en het medisch behandelplan en heeft als resultaat een efficiënt en effectief verpleegkundig zorgproces wat aansluit op de situatie en de behoefte van de patiënt.

Algemeen
Deze functiebeschrijving is geschreven aan de hand van de CanMEDS-systematiek (Canadian Medical Education Directives for Specialists). Deze systematiek bestaat uit zeven verschillende rollen: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar, organisator, professional en kwaliteitsbevorderaar. De kern van de beroepsuitoefening is de verpleegkundige als zorgverlener. Alle andere rollen zijn ondersteunend voor de rol van zorgverlener. Deze centrale rol geeft richting aan de andere CanMEDSrollen.

Resultaatgebieden
1. Zorgverlener
2. Communicator
3. Samenwerkingspartner
4. Reflectieve professional
5. Gezodheidsbevorderaar
6. Organisator
7. Professional en kwaliteitsbevorderaar

Functie-eisen

 • Diploma verpleegkunde
 • Vervolgopleiding oncologieverpleegkundige
 • De oncologieverpleegkundige is bereid en in staat te werken vanuit het zorgconcept van het UMC Utrecht Cancer Center die grote waarde hecht aan:- Kennis en expertise
  - Innovatie
  - Resultaatgerichtheid
  - Gepersonaliseerde zorg
  - Patiënt/Klantgerichtheid
  - Efficiëntie en effectiviteit
  - Samenwerking en goede samenwerkingsverhoudingen
  - Verbinding met partners uit de keten
  - Betrokkenheid van medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen

Kennis

 • Heeft actuele klinische kennis over oncologische ziektebeelden, de verschillende fases en de reguliere en zeldzame verschijnselen.
 • Heeft actuele kennis over de diagnostische mogelijkheden ten aanzien van oncologische ziektebeelden.
 • Heeft actuele klinische kennis over de werking van de verschillende therapieën, zoals chemotherapie, chirurgische therapie, hormonale therapie, targettherapie, immunotherapie, biologische therapieën, experimentele behandelingen, zoals gentherapie. Zij kent de bijwerkingen en complicaties van deze therapieën op korte en op langere termijn.
 • Heeft actuele kennis van farmacologie.
 • Heeft actuele kennis over de principes van behandeling in klinisch wetenschappelijk onderzoeksverband.
 • Is op de hoogte van de principes van veilig werken met onder andere radiotherapie, chemotherapie en andere medicatie.
 • Heeft kennis over specifieke indicatoren en is bekend met achtergronden hiervan en bijbehorende scorelijsten.
 • Heeft kennis over de specifieke verschijnselen die zich voordoen in de palliatieve fase bij
 • patiënten met kanker, zoals bij voorbeeld: oncologische huiddefecten, ascites, pijn, vermoeidheid, ondervoeding en gewichtsverlies.
 • Kan de kennis ten aanzien van de verschillende fases van oncologische aandoeningen interpreteren en combineren.
 • Heeft kennis over complementaire ondersteuningsmogelijkheden ten aanzien van oncologische aandoeningen.
 • Heeft kennis over coping-strategieën van de patiënt en van de professional.
 • Heeft kennis van de transities die de patiënten en naasten doormaken.
 • Kent de psychosociale aspecten ten gevolge van oncologische aandoeningen en kan met deze kennis adequaat communiceren met de zorgvrager en zijn naasten.

Competenties
· Communiceren
· Samenwerken
· Zelfontwikkeling
· Plannen, organiseren en voortgang bewaken
· Vernieuwen
· Omgevingsoriëntatie
· Coachen en ontwikkelen van anderen
Flexibiliteit

Meer informatie vind je terug in de bijlage functieomschrijving

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten