Teamleider Zorg

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.07.2019
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
32

Voor het UMC Utrecht / WKZ zoeken wij een Teamleider Zorg voor de afdeling Klinische, intensieve en ambulante zorg binnen de Divisie Kinderen. Dit zo spoedig mogelijk ivm uitval door ziekte.
De polikliniek omvat alle heelkundige specialismen, neurologie/neurochirurgie, anesthesie/pijnbestrijding en een gipskamer.
Het is een job in principe voor 4 dagen per week, van 8-17 uur.
Ondersteuning wordt geboden door collega Teamleiders en het hoofd van de afdeling.
Er werken ongeveer 18 fte, 25 medewerkers.

Indien u een kandidaat heeft voorgesteld, graag een bericht naar umcutrecht@staffingms.com


Doel van de afdeling
Middels multidisciplinaire samenwerking en in samenspraak met ouders, wordt aan kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen in de leeftijd van 0 – 18 jaar 24uurs zorg geleverd waaraan het kind behoefte heeft, zowel op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Richtinggevend is het divisiebeleid, ouderparticipatiebeleid, de ziekenhuisbrede visie op zorg en de centrale waarden binnen het UMC

Doel van de functie
De Teamleider Zorg geeft leiding aan de primaire processen binnen een van de intensieve, klinische en/of poliklinische units van de divisie Kinderen. In principe wordt de Teamleider ingezet op en is hij/zij verantwoordelijk voor een eigen unit, maar de Teamleider is als de situatie daarom vraagt, ook inzetbaar op een andere unit.
De Teamleider geeft zodanig leiding dat patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en personeelszorg met de vereiste kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie worden geleverd, passend binnen de visie en het beleid van het UMCU, de divisie Kinderen en de zorgeenheid. De Teamleider werkt integraal samen
m.b.t. de te nemen besluiten wat betreft het functioneren van de op dat moment aan te sturen unit(s) en legt verantwoording af aan het Hoofd Zorg.
De Teamleider Zorg geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers van verschillende disciplines. De span of control varieert van 20- 40 fte.


Functie-eisen
Een achtergrond in of affiniteit met of de zorg

Opleiding:

  • HBO werk- en denkniveau
  • opleiding management in de zorg
  • 4 dagen per week minimaal beschikbaar
  • aantoonbare vaardigheid in het leidinggeven aan een organisatieonderdeel met één taakgebied op operationeel niveau
  • vaardigheid in het maken van keuzes op operationeel niveau op het eigen taakgebied
  • vaardigheid in het voorbereiden van door anderen te maken operationele en tactische keuzes
  • vaardigheid in het afdelingsoverstijgend denken teneinde te kunnen adviseren op een overstijgend niveau
  • vaardigheid in het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten